34oz Mountain Honey - Magnolia House Honey

34oz Mountain Honey

Regular price $0.00 $27.00 Sale

34oz jar of our award winning mountain honey, from the mountains of NC